Výstava „Já jsem… Zdeněk Nejedlý“ získala cenu Gloria musaealis

Výstava „Já jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála“, konaná v Městské galerii v Litomyšli ve dnech 9. 11. 2018 – 10. 2. 2019, získala 3. místo v prestižní kategorii Výstava roku 2018 v XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR a Český výbor ICOM (Mezinárodní rada muzeí – International Council of Museums). Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 16. 5. 2019 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Graficky velmi nápaditě vyvedená výstava (mj. zásluhou Jiřího Lammela) zaujala odbornou porotu, veřejnost i média tím, že nejen zprostředkovala mnohá dosud neznámá fakta ze života vědce a politika Zdeňka Nejedlého, ale že se současně zamyslela nad silou a slabostí moci. Autoři výstavy nabídli i intimní pohled do rodiny vědce. Podrobně zmapovali vztahy Nejedlého k rodné Litomyšli a jeho obraz ve výtvarném umění.

Na přípravě výstavy a doprovodného katalogu se vedle historika Václava Nájemníka podílely Městská galerie v Litomyšli (zejm. Marcela Boštíková, Dana Schlaichertová, Stanislav Vosyka), Regionální muzeum v Litomyšli (Martin Boštík), Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR (Hana Kábová) a Národní archiv (Jiří Křesťan). Posledně uvedený byl odborným garantem výstavy, spoluautorem scénáře a katalogu.

K vyhlášení cen Gloria musaealis srv.

literarky.cz,  ff.cuni.cz

 

Detaily k výstavě „Já jsem… Zdeněk Nejedlý“ (vč. fotogalerie)…

Ladislava Chateau o výstavě…

Matěj Stropnický o výstavě…

Jiří Křesťan v České televizi o výstavě…

 

Katalog výstavy:

Boštík, Martin, ed. Já jsem… Zdeněk Nejedlý: příběh tragédie jednoho moderního intelektuála. Vydání první. Litomyšl: Městská galerie, 2018. 95 stran. ISBN 978-80-906435-1-2.