Konference ke 100. výročí zřízení Státní archivní školy

Doména diletantství?

Konference katedry pomocných věd historických a archivního studia ve spolupráci s Národním archivem u příležitosti 100. výročí založení Státní archivní školy.

 

Národní archiv bude ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 spolupořadatelem konference ke 100. výročí zřízení Státní archivní školy. Konference se bude konat v budově Národního archivu. Konferenčními jazyky budou čeština, slovenština, polština a němčina.

Více zde… (PDF — 469 kB)

Program konference (docx – 17kB)

 

 

Program konference

7. 11. 2019

9,30 — Zahájení

9,45–10,15 — Úvodní referát: Marie Bláhová, Státní archivní škola a její učitelé.

10,15–12,00 — Výuka archivnictví a školy v zahraničí I.
Juraj Roháč (Bratislava, UK), Absolventi Štátnej archívnej školy v Prahe zo Slovenska.
Robert Meier  (Marburg, Archivschule) – Archivarsausbildung in Deutschland: die Archivschule Marburg.
Irena Manczak-Gadkowska (Poznaň, UAM), Z historii kształcenia archiwistów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

12,00–13,00 — Polední přestávka

13,00–14,00 — Výuka archivnictví a školy v zahraničí II.
Marek Konstankiewicz (Lublin, UMCS), Elementy prawne w przygotowaniu zawodowym archiwisty – uwagi z perspektyw polskiej.
Lucyna Harc (Wroclaw, UW), Od dyplomatyki i edytorstwa źródeł ku specjalności archiwalno-edytorskiej. Koncepcje kształcenia archiwistów na Uniwersytecie Wrocławskim prof. K. Maleczyńskiego i prof. W. Korty.
Janusz Łosowski (Lublin, UMCS), Archiwistyka jako odrębna nauka? Polskie spojrzenie.

14,00–17,00 — Osobnosti archivnictví a PVH – I. (Představitelé PVH před zřízením Státní archivní školy)
Ema Šimková (Olomouc, UP), Pomocné vědy historické v publikacích profesorů historie C. k. Františkovy univerzity v Olomouci.
Ivan Hlaváček (Praha, FFUK), Josef Emler.
Marie Ryantová (České Budějovice, JU), Gustav Friedrich, jeho Učebná kniha palaeografie latinské a výuka paleografie v rámci Státní archivní školy.

15,30–16,00 — Přestávka na kávu

16,00–17,30 — Osobnosti archivnictví a PVH – II. (Učitelé a absolventi Státní archivní školy)
Hana Pátková (Praha, FFUK), Václav Hrubý.
Pavel Vaško (Praha, FFUK, NA), Profesor Václav Vojtíšek: Kontinuita kariéry jednoho archiváře.
Tomáš Krejčík (Brno, FF MU) – Jindřich Šebánek a počátky jeho „školy“.

18,00 — Společenský večer

 

8. 11. 2019

9,30–11,15 — Osobnosti archivnictví a PVH – III. (Učitelé a absolventi Státní archivní školy)
Jan Kahuda (Praha, NA), Miloslav Volf a jeho archivní příručka.
Kristýna Ansorgová – Jan Hanousek (Praha, FFUK), Josef Matoušek.
Milada Sekyrková (Praha, FFUK, ÚDUK), Státní archivní škola: causa Jaroslav Prokeš.
Květa Fremrová (Praha, Archiv ČVUT), Trnitá cesta Václava Lomiče aneb kapitoly z počátků Archivu ČVUT.

11,15–11,30 — Přestávka na kávu

11,30–13,30 — Osobnosti archivnictví a PVH  – IV. (Učitelé a absolventi Státní archivní školy a jejich žáci)
Marta Hradilová (Praha, MUA AV ČR), Z nouze ctnost. Přínos absolventů Státní archivní školy pro českou kodikologii.
Hana Kábová (Praha, MUA AV ČR), Přínos Františka Hoffmanna archivní teorii a metodice.
Zdeněk Hojda – Martin Kindl (Praha, FF UK), Josef V. Polišenský: jeho studium na Archivní škole a co zapříčinilo.
Ivana Ebelová (Praha, FF UK), Absolventi SAŠ jako editoři.

13,30–14,00 — Závěr konference