Konference ke 100. výročí zřízení Státní archivní školy

Národní archiv bude ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 spolupořadatelem konference ke 100. výročí zřízení Státní archivní školy.

Konference se bude konat v budově Národního archivu. Konferenčními jazyky budou čeština, slovenština, polština a němčina. Přihlášky s názvem a stručnou anotací navrhovaného příspěvku posílejte na adresu katedry PVHAS e-mailem (kpvhas-l@ff.cuni.cz) nebo poštou (Katedra PVHAS FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1) do 20. dubna 2019.  Více zde… (PDF — 469 kB)