Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus

 

Ctvrtstoleti spolu - obal

 

David Hubený (ed.)

Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus

 

Kolektivní monografie ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Národním archivem v roce 2018.

Přináší 37 kapitol od českých, slovenských a ukrajinských autorů pojednávajících o politickém, správním a hospodářském vývoji Podkarpatské Rusi v letech 1919–1945.

 


 

Obsah
 • KAPITOLA 1 / Začlenenie Podkarpatskej Rusi do Československa a stanovenie krajinskej hranice so Slovenskom / Peter Švorc
 • KAPITOLA 2 / Československí legionári z Podkarpatskej Rusi  / Ferdinand Vrábel
 • KAPITOLA 3 / Vybrané právní aspekty Podkarpatské Rusi v rámci Československa / Daniela Králíková – Tereza Blažková
 • KAPITOLA 4 / Československo-rumunská vzájemnost na Podkarpatské Rusi / Vladimír Kuštek
 • KAPITOLA 5 / Nikola Šuhaj loupežník – legenda a skutečnost / Martin Kloubek
 • KAPITOLA 6 / Češi na Podkarpatské Rusi a osobnost dr. Jaroslava Mezníka / Jaroslav Vaculík
 • KAPITOLA 7 / Nemocničné zariadenia na Podkarpatskej Rusi v poprevratovom období / Peter Kovaľ
 • KAPITOLA 8 / Československá letiště na Podkarpatské Rusi (1919–1939) / Michal Plavec
 • KAPITOLA 9 / Železnice Podkarpatské Rusi v prvních letech po vzniku Československa / Miroslav Kunt
 • KAPITOLA 10 / Poštovnictví na Podkarpatské Rusi 1918–1946 / Lubor Kunc
 • KAPITOLA 11 / Mena na Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919–1947 / Zbyšek Šustek
 • KAPITOLA 12 / Nástin pozemkové reformy na Podkarpatské Rusi v letech 1919–1939 a jejích souvislostí / Pavel Dufek
 • KAPITOLA 13 / Archivnictví na Podkarpatské Rusi v meziválečném období / Jan Kahuda – Pavel Koblasa
 • KAPITOLA 14 / Vybrané archivní prameny k Podkarpatské Rusi v Národním filmovém archivu / Luboš Marek
 • KAPITOLA 15 / Archivní prameny k Podkarpatské Rusi v Národním archivu / David Hubený – Lenka Kločková – Adam Zítek
 • KAPITOLA 16 / Діяльність сербських єпископів на Підкарпатській Русі в 1920-1930 рр. (на матеріалах Національного архіву в Празі) / Юрій Данилець
 • KAPITOLA 17 / Pozorovatel, organizátor i přihlížitel. Proměny role biskupa Gorazda (Pavlík) v pravoslavném hnutí na Podkarpatské Rusi v letech první Československé republiky / Pavel Marek
 • KAPITOLA 18 / Шкільництво та мовне питання на Підкарпатській Русі в міжвоєнний період / Делібалтова Юлія
 • KAPITOLA 19 / Josef Šimek – vedoucí referent školského odboru Civilní správy Podkarpatské Rusi / Jana Bartošová
 • KAPITOLA 20 / Výstavba školních budov na Podkarpatské Rusi: otázky a problémy / Jan Šimek
 • KAPITOLA 21 / Організація вищної скільної освіти в галузі підготовки спеціалістів для сільського господарства в Чехословаччині (1919 – початок 1920-х рр.) / Михайло Дмитрович  Місюк
 • KAPITOLA 22 / Карпатоукраїнські студентські організації у міжвоєнній Чехословаччині: загальна характеристика / Костянтин Куцов
 • KAPITOLA 23 / Telovýchova a šport na Podkarpatskej Rusi v období prvej Československej republiky / Peter Bučka
 • KAPITOLA 24 / K otázkám výzkumu kulturní politiky meziválečného Československa na Podkarpatské Rusi / Marek Krejčí
 • KAPITOLA 25 / „…kompetencia vzťahuje sa len na Slovensko“. Štátny pamiatkový referát v Bratislave a Podkarpatská Rus / Tomáš Kowalski
 • KAPITOLA 26 / Podkarpatská Rus a (česká) geografie v meziválečné éře / Jiří Martínek
 • KAPITOLA 27 / Činnost maďarských Szabadcsapatok na Podkarpatské Rusi v říjnu a listopadu 1938 / Július Baláž
 • KAPITOLA 28 / Voľby do snemu Karpatskej Ukrajiny vo februári 1939 z pohľadu národnostných menšín / Árpád Popély
 • KAPITOLA 29 / „Dobře, že je na světě místečko, kde existují ukrajinské koncentrační tábory a kde bijí Ukrajinci“ / Miroslav Tomek
 • KAPITOLA 30 / Posledních 80 hodin čs. armády na Podkarpatské Rusi v březnu 1939 / Jindřich Marek
 • KAPITOLA 31 / Symboly Podkarpatské Rusi/Karpatské Ukrajiny v letech 1939–1945 / Roman Klimeš
 • KAPITOLA 32 / Podkarpatská Rus znovu součástí Maďarska (1939–1944) / Jan Rychlík
 • KAPITOLA 33 / Záležitosti Podkarpatské Rusi na jednáních československé Státní rady v Londýně / David Hubený
 • KAPITOLA 34 / Варіативність міграційних сценаріїв, як повсякденний досвід закарпатських євреїв, котрі вижили в Голокості / Павло Худіш
 • KAPITOLA 35 / Від «Підкарпатської Русі» до «Закарпатської області»: входження Закарпаття до УРСР в світлі архівних документів / Василь Міщанин
 • KAPITOLA 36 /  Роль РПЦ в ликвидации УГКЦ в Закарпатье во второй половине 1940-х годов / Анна Николаевна Маринченко
 • KAPITOLA 37 / Podkarpatská Rus jako inspirace pro mladou generaci / Agáta Pilátová