Zpráva o konferenci „Klemens Metternich a mocenská rovnováha v Evropě“

Při příležitosti 250. výročí narození politika a diplomata Klementa Metternicha, rakouského státního kancléře v letech 1821–1848, uspořádaly dne 17. června 2023 Národní památkový ústav, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR a Národní archiv za podpory Konrad Adenauer Stiftung na zámku Kynžvart konferenci „Klemens Metternich a mocenská rovnováha v Evropě“. Cílem konference nebylo pouze připomenout kancléřovo výročí, ale i jeho ideový odkaz v oblasti mezinárodních vztahů, diplomacie, bezpečnostní politiky a mezinárodního práva, který má svou relevanci i dnes.

Na konferenci zazněly dva rozsáhlejší příspěvky. Zatímco Jan Kahuda (Národní archiv) shrnul historii metternichovského rodinného archivu, vystoupil historik Miroslav Šedivý (Univerzita Pardubice) na téma Mocenská rovnováha a mezinárodní právo v Metternichově zahraniční politice. Ve svém příspěvku poukázal na koncept mocenské rovnováhy a jeho relevanci v Metternichově zahraniční politice a jeho úsilí o zachování evropského míru. Tato koncepce byla nejlépe realizována v projektu Ligy pro zachování míru v Evropě z roku 1840.

Hlavní částí konference byla debata k otázce Mezinárodních vztahů v dlouhém 19. století a jejich reflexe v současnosti. V debatě moderované Petrem Valentou (Parlamentní institut) vystoupili Alexandr Vondra (poslanec Evropského parlamentu), Jan Jireš (Ministerstvo obrany) a Jiří Georgiev (Ministerstvo financí), následovala bohatá diskuse k dané problematice.

V odpoledních hodinám měli účastníci konference možnost navštívit další metternichovskou rezidenci v západočeských Plasích. Zde si prohlédli metternichovskou hrobku, listinu z roku 1813 o povýšení Metternichů do knížecího stavu aktuálně vystavenou v Centru stavitelského dědictví NTM a závěrem nově vznikající metternichovskou expozici v rekonstruované budově prelatury plaského kláštera.