Marlene Kryl, vdova po Karlu Krylovi, navštívila Národní archiv

V srpnu tohoto roku byla veřejnost informována o tom, že Národní archiv získal z Německa nesmírně cennou pozůstalost po slavném českém zpěvákovi a redaktorovi Rádia Svobodná Evropa Karlu Krylovi. V pondělí 25. října byl proces předání zmíněného rozsáhlého archivního fondu oficiálně završen. Národní archiv navštívila vdova po Karlu Krylovi Marlene Kryl. Během krátké exkurze si prohlédla moderní depozitáře, v nichž jsou archiválie uloženy, a seznámila se s restaurátorskými postupy, které budou při péči o pozůstalost uplatněny. Následovalo setkání s ředitelkou archivu Evou Drašarovou. Ze srdečného a podnětného jednání vzešla dohoda o vzájemné spolupráci při další popularizaci odkazu Karla Kryla. Ta bude probíhat zejména v oblasti vydavatelské činnosti. Zároveň byly zahájeny práce na přípravě velké biografické výstavy, která se bude konat při příležitosti 80. výročí Krylova narození v roce 2024.