Hallská bible

Soubor starých tisků Knihovny Národního archivu (cca 15 000 svazků) rozšířil zajímavý dar 3. vydání Hallské bible z roku 1766 (záznam v katalogu). Text této bible v zásadě přebírá znění posledního vydání Kralické bible z roku 1613.

V knihovně se nachází více jak 50 různých biblí vytištěných od poloviny 80. let 15. století až do konce 18. století. Převažují latinské, častěji se vyskytují také německé. Méně zastoupena je čeština, hebrejština, italština a řečtina. K dispozici jsou bible jak katolické, tak protestantské. Mezi nimi představuje nově darovaná Hallská bible jedinou českou vytištěnou v zahraničí a zároveň i jedinou českou bibli z 18. století.