XVIII. seminář restaurátorů a historiků

Ve dnech 25.–27. dubna proběhl v areálu kláštera v Broumově XVIII. seminář restaurátorů a historiků.

 

 

Jednalo se o tradiční setkání všech, kdo mají blízko k papíru, knihám, restaurování a historii. Mezi 180 delegáty tak bylo možné potkat praktické restaurátory, technology konzervace a restaurování, kurátory sbírek i správce archivních fondů. Právě příležitost k dialogu mezi zástupci různých profesí, které sledují stejný cíl z různých úhlů pohledu, je zásadním přínosem těchto seminářů, jak zdůraznil ve svém úvodním proslovu ředitel OAS SS PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., který nad pořádáním akce laskavě převzal záštitu.

Na přípravě semináře spolupracovali Národní archiv, Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky. Organizačního zajištění se ujala Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu.

 

XVIII. seminář restaurátorů a historiků XVIII. seminář restaurátorů a historiků XVIII. seminář restaurátorů a historiků