Archivní kurz

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Katedra pomocných věd historických a archivního studia

Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UK v Praze ve spolupráci s Národním archivem zahajuje 6. března 2020 další běh čtyřsemestrálního rekvalifikačního Archivního kurzu pro pracovníky v archivech, spisovnách a správních institucích (certifikováno MŠMT ČR).
Podmínkou přijetí je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, přijímací řízení se nekoná.
Kurz je zakončen písemnou prací, testem a ústním pohovorem, absolvování je potvrzeno osvědčením Univerzity Karlovy.
Více informací na webových stránkách Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UK.