24. ročník mezinárodní konference k digitálnímu archivnictví AUDS s tradiční aktivní účastí Národního archivu.

Ve dnech 22. a 23. března proběhl virtuálně 24. ročník konference „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“, který tentokrát hostil LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum v Kolíně nad Rýnem.

Konference se zaměřuje na různé aspekty digitální archivace a tradičně umožňuje nejen prostřednictvím přednášek, ale i moderovaných tematických workshopů intenzivní výměnu poznatků a zkušeností. Aktivně se konference zúčastnili odborníci ze šesti zemí – Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Belgie, Maďarska a České republiky. Zbyšek Stodůlka z Národního archivu moderoval jednu z plenárních sekcí konference s tématem zpřístupňování archiválií v digitální podobě. Prezentace budou přístupné již tradičně na stránkách Státního archivu St. Gallen. Pro připomenutí předchozího ročníku, který v roce 2019 hostila Praha, je bezplatně k dispozici e-kniha (PDF – 13 MB) s rozšířenými texty.