Proces Glomb a spol. (Skupina Blesk)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro studium totalitních režimů a Národní archiv zvou na rekonstrukci politického procesu Glomb a spol. aneb ilegální skupina Blesk.

pátek 8. března 2024, od 15.30

Hlavní síň Vrchního soudu v Praze, Nám. Hrdinů 1300, Praha 4

 

Proces Glomb a spol.