PhDr. Eva Drašarová, CSc., laureátkou rakouského státního vyznamenání

Dne 16. ledna 2019 proběhlo v rezidenci rakouského velvyslance v České republice slavnostní předání Rakouského čestného kříže za vědu a umění I. třídy (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse) ředitelce Národního archivu PhDr. Evě Drašarové, CSc.

Vysoké státní vyznamenání, udělované rakouským prezidentem na návrh spolkové vlády, předal paní ředitelce osobně Jeho Excelence Dr. Alexander Grubmayr, LL. M., a ocenil tak zásluhy dr. Drašarové v rozvoji česko-rakouských vztahů v oblasti archivnictví, především úspěšnou restituci dokumentů bývalých rakouských a rakousko-uherských ministerstev z období před rokem 1918, provenienčně náležejících do fondů Rakouského státního archivu. K udělenému vyznamenání srdečně blahopřejeme!