Národní archiv jako koordinátor podal nominační listinu programu UNESCO Paměť světa

Unesco

Národní archiv jako koordinátor ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně, Zemským archivem v Opavě, Olomouckým arcibiskupstvím, Státním oblastním archivem v Litoměřicích, Státním oblastním archivem v Třeboni, Vlastivědným muzeum v Šumperku a Městským kulturním střediskem v Kojetíně úspěšně dokončil nominační listinu programu UNESCO Paměť světa „Situační plány měst a obcí jako doklad proměn postavení Židů v přední evropské mocnosti 18. století – Habsburské monarchii,“ kde je prezentován soubor 177 translokačních plánů židovského obydlí.

Listina byla odeslána dne 23. listopadu 2023 prostřednictvím Sekretariátu České komise pro UNESCO Ministerstva zahraničních věcí ČR na adresu Place de Fontenoy v Paříži sídla UNESCO.

Paměť světa je program UNESCO, jehož cílem je zachování nejvzácnějšího dokumentárního dědictví lidstva a jeho zpřístupnění prostřednictvím moderní informační techniky. Byl založen roku 1992 a při jeho zrodu stála i Národní knihovna ČR, která pro něj vytvořila i pilotní projekt. Nezbytnost takového programu vzešla z povědomí o křehkosti dokumentárního dědictví a jeho ohrožení v různých částech světa kvůli ozbrojeným konfliktům či živelním katastrofám.