Marie Červinková-Riegrová, Zápisky III (1887–1889)

Třetí část edice Zápisků Marie Červinkové-Riegrové, dcery vůdce českého národa Františka Ladislava Riegra, přináší plastický obraz české společnosti a politiky v letech 1887–1889.

Knihu je možné objednat zde.