Přednáška o životních osudech evangelického faráře Jana Jelínka ve světle archivních dokumentů

Srdečně Vás zveme

na přednášku Lenky Kločkové, archivářky Národního archivu,
která se bude konat ve středu 20. března od 17:00 hodin ve výstavním sálu Vlastivědného muzea Jesenice.

 

Přednáška se koná na základě podpory při řešení projektu DH23P030W043Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19. – 21. stol v movitém kulturním dědictví ČR, který naplňuje program a podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III), financováno Ministerstvem kultury.

 

ŽIVOTNÍ OSUDY EVANGELICKÉHO FARÁŘE JANA JELÍNKA VE SVĚTLE ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ

 

Jan Jelínek (19. května 1912 Zelów – 3. prosince 2009 Praha) byl český evangelický kazatel a zachránce pronásledovaných za druhé světové války. Dne 28. říjne 2019 mu prezident České republiky Miloš Zeman in memoriam propůjčil jedno z nejvyšších státních vyznamenání, a sice Řád T.G. Masaryka. Dne 2. června 2021 ho a jeho manželku Annu prezident Polska Andrzej Duda in memoriam vyznamenal medailí Virtus et Fraternitas. V době druhé světové války žil v komunitě volyňských Čechů, přesněji od roku 1937 žil v ukrajinském Kupičově jako kazatel. Pomáhal zde nejdříve Židům pronásledovaným Němci, později Ukrajincům a Polákům pronásledovaným ruskou armádou a banderovci. Pomohl více než čtyřiceti lidem a zachránil nejméně deset životů.

 

Přednáška o životních osudech evangelického faráře Jana Jelínka ve světle archivních dokumentů