Informační list č. 13/2023

Jelikož je občas zpochybňována kompetence vydávání Informačního listu Národním archivem, je zařazena rekapitulace důvodů, zákonných zmocnění k této činnosti a vztahu k metodikám Ministerstva vnitra. S ohledem na nadcházející atestace elektronických systémů spisových služeb Informační list shrnuje úpravy validátoru SIP (podle přílohy 2 Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, vydání 2023). Na základě dotazů původce upozorňujeme, co lze, resp. nelze považovat za kopii a jaká bude v těchto případech formu uchování.

S ohledem na praxi při práci na Národním archivním portálu přináší Informační list návod jak postupovat v případě změn osob zastupujících původce u probíhajících řízení a při změně přihlašovacích údajů.