Konference „KRIZE A STÁT. Na příkladu Československa v meziválečném období”

Výzva k účasti na konferenci

Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity si Vás dovolují vyzvat k účasti na konferenci „KRIZE A STÁT. Na příkladu Československa v meziválečném období”, která proběhne ve čtvrtek a v pátek 23. a 24. září 2021 v hlavní budově Národního archivu, popř. on-line. Konference se bude zabývat mimo jiné legislativními, bezpečnostními, hospodářskými, sociálními a zdravotními nástroji státu a státní správy k řešení nejrůznějších krizí, kterým čelilo meziválečné Československo.

Konferenční jazyky: čeština, slovenština, angličtina, ruština (bez překladu).

Zájemci o aktivní a pasivní účast se mohou registrovat do 1. září 2021 na e-mailové adrese david.hubeny@nacr.cz. Podrobnosti naleznete v připojené přihlášce (PDF – 1,9 MB), anglická verze (PDF – 1,9 MB).