Z fondů Knihovny Národního archivu – Táborská knihovna

Knihovna Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře byla založena v roce 1866 a sloužila studentům a zaměstnancům školy. Na počátku obsahovala 644 knih. Její správou byli pověřeni vyučující profesoři – Julius Beránek, Antonín Červený, Petr Gajdík, Bedřich Formánek a další.

Původní knihovna Vyšší školy hospodářské v Táboře

Původní knihovna Vyšší školy hospodářské v Táboře

Knihovna fungovala prostřednictvím čítáren: jedné pro profesory a asistenty a druhé pro posluchače. Později si studenti vytvořili i soukromou studentskou knihovnu s čítárnou.

V roce 1919 byla škola zrušena a knihovnu převzala nově založená Zemská střední hospodářská škola. O pět let později byla knihovna sloučena s knihovnou Odborné školy hospodářské. Kolem roku 1950 byla odvezena do Státního archivu zemědělského a poté ji převzala Československá akademie zemědělských věd. Od roku 1960 byla knihovna majetkem Státního ústředního archivu (SÚA) a v následujících letech podstoupila přesuny do různých depozitářů v Sázavě, Jindicích, Adršpachu.

Fond Knihovny Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře, tzv. Táborská knihovna

Fond Knihovny Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře, tzv. Táborská knihovna

Větší část knihovny je od 80. let 20. století samostatným celkem Knihovny SÚA (nyní Národního archivu) a je označována jako Táborská knihovna. Studentská knihovna je součástí knihovny současné Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Táboře. O publikacích Odborné školy hospodářské bohužel není nic známo.

Táborská knihovna obsahuje knihy a časopisy převážně z 19. až 1. poloviny 20. století. Zastoupeny jsou obory: hospodářství, technologie, statistika, národní hospodářství, technické a humanitní vědy, chemie a fyzika, zahradnictví, lesnictví, zvěrolékařství atd.

Táborská knihovna má 13.300 svazků, z toho 45 starých tisků. Nejstarším je titul Oeconomia ruralis et domestica od Jana Colera pocházející z roku 1665. Díky postupnému zpracování je možné nalézt 1 950 svazků novin a časopisů také v online katalogu.

Článek o Táborské knihovně vyšel i v odborném časopise Prameny a studie.