Historická fotografie 2020

Historická fotografie přináší čtyři studie. První se zabývá fotografickou pozůstalostí historiků umění Václava a Dobroslavy Menclových, uloženou v Archivu Národního muzea. Následující příspěvek představuje plemennou knihu merinových ovcí chovaných na thunovském panství Peruc, zhotovenou formou fotoalba Wilhelmem Hornem v letech 1860–1862. Třetí článek popisuje reportáž táborského fotografa Josefa Jindřicha Šechtla z 20. let 20. století pořízenou během regulace řeky Bělé v Pelhřimově. Poslední studie analyzuje rozdílné způsoby kolorování albuminových fotografií v Číně, Japonsku a Řecku na snímcích dochovaných ve sbírce cestovatele Jindřicha Vávry. V dalších příspěvcích jsou pak představeny portrétní fotografie vídeňského ateliéru Adéle, projekt Memoria Městské knihovny Kuřim a projekt dokumentace současného českého zemědělství Národního zemědělského muzea. Závěr patří recenzím výstav a fotografických publikací.

Nové číslo Historické fotografie 2020 si můžete objednat zde…