„Osobní údaje v archivech: soukromí a otevřenost v informačním věku“

Záznam z konference „Osobní údaje v archivech: soukromí a otevřenost v informačním věku“, kterou uspořádal Státní oblastní archiv v Praze a Národní archiv dne 9. listopadu 2021.

Rozvoj informační společnosti a nově nabytá svoboda přinesly v uplynulých desetiletích celé spektrum otázek spojených s úpravou protichůdných občanských práv – práva vědět, svobody bádání, práva na informace z činnosti institucí státu, ale také osobnostních práv, ochrany soukromí, práva občana na informační sebeurčení. Archivy, které primárně uchovávají dokumenty vzniklé z činnosti institucí státu, musí složitě posuzovat střety mezi oprávněnou ochranou soukromých a veřejných zájmů. Tento střet se navíc promítá do celého životního cyklu dokumentu a zvyšuje nároky na uchování informací u původců, jejich převzetí, zpracování a zpřístupňování veřejnosti. Navíc badatelská očekávání jsou více než rozdílná, od vědeckého výzkumu, přes občanskou kontrolu veřejné moci, po komercionalizaci strojově vytěžitelných dat v rámci opakovaného využití informací veřejného sektoru.

Cílem konference bylo otevřít tyto a další otázky a pohlédnout na nejnovější vývoj v této oblasti a v neposlední řadě vedle roviny archivní praxe uvažovat také nad možnostmi legislativních změn v oblasti ochrany osobních údajů, osobnostních práv a soukromí v archivech.

Konference byla  realizována v rámci výzkumného projektu Bezpečnostního výzkumu ČR 2015–2022 (BV III/1 VS) „Analýza osobních údajů v archiváliích“ (kód: VI20192022125), jehož poskytovatelem je Ministerstvo vnitra ČR. 

Program (PDF – 381 kB):

9.05 – 9.45 Ochrana osobních údajů a osobnostních práv v archivech v mezinárodní a české perspektivěMikuláš Čtvrtník, Státní oblastní archiv v Praze a Karolína Šimůnková, Národní archiv

9.45 – 10.45Soukromí v archivech pohledem lidských práv: principy, případy, problémyAntoon de Baets, Univerzita Groningen, Nizozemsko

11.00 – 12.30 — Osobní údaje v archivech: nové výzvy a řešení na národní a evropské úrovni – Giulia Barrera, Agentura archivního a bibliografického dohledu pro Kalábrii, Itálie, Clemens Rehm, Zemský archiv Bádenska-Württemberska, SRN, Iván Székely, Archiv Open Society Very a Donalda Blinkenových na Středoevropské univerzitě, Maďarsko

13.30 – 15.00 — Osobní údaje v archivech: pohled za horizont – Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická v Praze, Josef Prokeš, Úřad pro ochranu osobních údajů, Jan Vobořil, Iuridicum Remedium

15.15 – 16.00 — Metodika zpřístupňování archiválií s osobními údaji – Markéta Munková, Státní oblastní archiv v Praze, Karolína Šimůnková, Národní archiv, Jiří Úlovec, Ministerstvo vnitra

16.00 – 16.30 Shrnutí a závěr

Moderace panelů: Mikuláš Čtvrtník, Státní oblastní archiv v Praze a Zbyšek Stodůlka, Národní archiv