90. narozeniny Raisy Machatkové, prom. hist.

Machatková

Dne 26. listopadu 2022 oslavila významné životní jubileum emeritní archivářka Národního archivu Raisa Machatková, prom. hist. Autorka mnoha archivních pomůcek, edic, článků a studií především k problematice meziválečné ruské a ukrajinské emigrace v Československu obdržela v roce 2007 medaili Za zásluhy o české archivnictví a v roce 2015 Cenu Rudolfa Medka.

Blahopřejeme!