Nejnovější trendy digitálního archivnictví prezentovány na evropské úrovni

Pracovníci Národního archivu se aktivně zapojili do řady akcí, které v uplynulém týdnu hostil belgický Brusel.

Ve dnech 27. a 28. května proběhlo členské zasedání organizace DLM Forum, která zastřešuje spolupráci v oblasti informačního managementu a digitální archivace na evropské půdě mezi veřejnými (nejčastěji národními) archivy, akademickou sférou a IT průmyslem. Ředitel Národního archivu PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. se jako člen řídícího výboru této organizace aktivně zapojil do moderace a řízení průběhu konference.

Dne 28. května proběhlo pod záštitou Evropské komise jednání pracovní podskupiny Evropské archivní skupiny Archiving by design, na kterém byly vypořádávány podněty členských zemí k finálnímu znění metodiky stejného jména. Českou republiku na jednání zastupoval Mgr. Zbyšek Stodůlka.

Dne 29. května se konala v konferenčním centru Evropské komise konference 10 Years of eArchiving: Reflections and Insights for the next Decade. Shrnovala nejen uplynulých deset let projektu E-ARK, který financuje Evropská komise za účelem zlepšení interoperability řešení v oblasti digitální archivace a využití jeho přínosů napříč řadou aktivit rozvoje jednotného trhu (doručování, eHealth, Big Data atd.). V části věnované aktuálnímu využití nástrojů a dalšímu vývoji řešení na evropské rovině vystoupil Mgr. Zbyšek Stodůlka spolu s kolegyněmi a kolegy z národních archivů Dánska, Francie a Itálie.

Od 29. do 31. května pak probíhalo providelné zasedání Evropské archivní skupiny (EAG), jakožto poradního orgánu Evropské komise, a dále zasedání Evropského panelu ředitelů Národních archivů (EBNA), kde reprezentoval Národní archiv jeho ředitel PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.