Pozvánka na prezentaci edice – Alena Pazderová: Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628.

Národní archiv a Český historický ústav v Římě si Vás dovolují pozvat na prezentaci dalších dílů edice

Alena Pazderová
Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628.

Tomus I.: Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592–1598, pars IV.–V., Januar 1595 – December 1595, Archivum Nationale, Pragae MMXXII.

Prezentace se koná v úterý 20. června 2023 od 16 hodin v přednáškovém sále Národního archivu, 1. oddělení, M. Horákové 5/133, Praha 6.

Program:
Úvodní slovo PhDr. Ing. Milana Vojáčka, Ph.D., ředitele Národního archivu, a Prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., ředitele Českého historického ústavu v Římě.
Prezentace edice autorkou.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 15. června 2023 na e-mail jitka.kreckova@nacr.cz.

 

Pozvánka