„Zdeněk Nejedlý známý – neznámý? Svědectví fotografií“

Národní archiv připravil ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i. výstavu

„Zdeněk Nejedlý známý – neznámý? Svědectví fotografií“

Výstava je veřejnosti přístupná do 5. dubna 2019