XVII. seminář restaurátorů a historiků

Národní archiv ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně, Státním okresním archivem Jihlava, Ústavem chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky a za organizačního zajištění České informační společnosti, z. s. — pobočného spolku při Národním archivu, připravuje XVII. seminář restaurátorů a historiků. Akce se uskuteční ve dnech 18. až 21. listopadu 2019 v Jihlavě.

Odborná jednání XVII. semináře restaurátorů a historiků budou tradičně zaměřena na:

  • praktické restaurování a konzervování;
  • výzkum v oblasti restaurování a ochrany písemných památek;
  • restaurátorské a konzervátorské materiály a prostředky;
  • etické problémy restaurování a konzervování;
  • problematika vystavování, zpřístupňování a využívání písemných památek;
  • živelné pohromy — preventivní opatření a náprava škod;
  • zkušenosti ze zahraničních stáží, studijních pobytů a cest;
  • vzdělávání restaurátorů.

Předběžné přihlašování bylo ukončeno. Program semináře, závazné přihlášky a informace pro účastníky zveřejníme na přelomu května a června 2019.


Případné dotazy Vám rádi zodpoví zástupci přípravného výboru semináře:

Roman Straka – organizační garant. Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4, tel.: 974 847 468,
e-mail: roman.straka@nacr.cz.

doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič – odborný garant. Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel.: 220 444 140,
e-mail:michal.durovic@vscht.cz.

Mgr. Blanka Hnulíková. Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4, tel.: 974 847 433,
e-mail: blanka.hnulikova@nacr.cz.