Medaile Za zásluhy o české archivnictví

Medaili Za zásluhy o české archivnictví předal nominovaným archivářům ministr vnitra Vít Rakušan 21. září 2023.

Ve svém úvodním projevu ocenil spolehlivost archivů i profesionalitu archivářů.

Z Národního archivu převzala čestnou medaili PhDr. Zdeňka Kokošková a Ing. Miroslav Kunt.

Mezi oceněnými byl rovněž doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., bývalý náměstek ministra vnitra, do jehož gesce spadalo do roku 2020 archivnictví a spisová služba a současný předseda ÚOHS.

Další ocenění pracují ve státních oblastních archivech a na univerzitách.

Ještě před zahájením slavnostního aktu navštívil ministr vnitra některá pracoviště Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze.

Ministr vnitra si v doprovodu archivářů prohlédl badatelnu SOA Praha.

V depozitáři si prohlédl jeden z nových přírůstků Národního archivu – pozůstalost Karla Kryla.

Na pracovišti digitalizace Národního archivu mu byl stručně představen předpokládaný rozvoj Národního digitálního archivu.

V neposlední řadě mu archiváři Státního oblastního archivu v Praze představili své restaurátorské pracoviště.