Národní archiv prezentoval restaurované translokační plány židovských obydlí z roku 1727

Národní archiv prezentoval restaurované translokační plány židovských obydlí z roku 1727 prohlášené na konci roku 2018 za Archivní kulturní památku.

Spolu se Moravským zemským archivem v Brně a Zemským archivem v Opavě, kde jsou uloženy další soubory plánů, se pokusí o jejich zápis do Registru Paměť světa UNESCO.

Během roku 2019 bude vydána na toto téma interdisciplinární monografie „KRAJINA A URBANISMUS NA RUKOPISNÝCH PLÁNECH Z 18. STOLETÍ. Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české z let 1727–1728“ a zároveň ve spolupráci s VÚGTK, v.v.i. bude spuštěna interaktivní webová aplikace. Více na stánkách České televize.