Paginae historiae 30/1, 2022: Od krize ke krizi. Československo a Evropa 1918–1922

Národní archiv ohlašuje vydání dalšího svazku svého časopisu Paginae historiae.

Jedná se o monotematické číslo připravené ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2020. Celkem 35 studií domácích i zahraničních autorů je věnováno problematice poválečné krize v Evropě, vztahům mezi Československem a sousedními státy, radikální levice, novým formám komunikace a problematice národnostních menšin.

Publikaci si můžete objednat zde.