Meeting of the European Heads of Conservation, Prague 2022

Ve dnech 5. a 6. října 2022 se v prostorách Národního archivu uskutečnilo hybridní setkání vedoucích restaurátorských oddělení archivů evropských zemí (EHC meeting 2022).

Hlavním tématem bylo hledání energetických úspor při stavbě a klimatizaci depozitářů. Diskutována byla však i další aktuální témata, například zkušenosti s přípravou krizových plánů archivů pro případ válečného konfliktu a odstraňování jejich následků.

Setkání proběhlo v rámci akcí souvisejících s českým předsednictvím Radě EU a zúčastnili se ho zástupci 12 zemí.

 

Meeting of the European Heads of Conservation, Prague 2022 Meeting of the European Heads of Conservation, Prague 2022