Vzácný dar z Kanady

Vzácný dar z Kanady

Národní archiv převzal do své správy kompletní soubor dokumentů významné krajanské organizace Českého a slovenského sdružení v Kanadě.

Rozsáhlý celek čítající přibližně 50 běžných metrů zahrnuje cenné informace o činnosti zahraničních komunit Čechů a Slováků na severoamerickém kontinentu od 30. let 20. století do současnosti. Dochovaly se nejen materiály ústředních spolkových orgánů, ale též agenda jednotlivých poboček a písemnosti redakcí krajanských periodik.

Do České republiky byl archivní fond transportován za pomoci Zahraničního výboru Senátu ČR a Ministerstva obrany ČR. Část dokumentů byla původně uložena v kanadském národním archivu v Ottawě (Library and Archives Canada).