Cesta je prach… 30 let od úmrtí Karla Kryla

V neděli 3. března tomu bude 30 let, co nečekaně zemřel legendární český zpěvák, básník a redaktor hudebních pořadů Rádia Svobodná Evropa Karel Kryl.

Do historické paměti veřejnosti se nejmocněji zapsal jako autor desky Bratříčku, zavírej vrátka, která niterně reagovala na okupaci Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a stala se symbolem tohoto národního traumatu. Krylův odkaz je však mnohem širší.

Prostřednictvím exilového vysílání po dvě desetiletí burcoval proti morálním kompromisům normalizačního života a svá přísná kritéria neodložil ani po listopadu 1989 při hodnocení chyb politické a ekonomické transformace.

Jeho písně zpívané česky, slovensky, polsky a německy pomáhaly formovat postkomunistickou občanskou společnost ve středoevropském měřítku. Národní archiv by rád v tomto jubilejním roce Krylovu památku uctil velkou biografickou výstavou, jejíž vernisáž proběhne na podzim.

 

Karel Kryl v redakci Rádia Svobodná Evropa 70. léta 20. století

Karel Kryl v redakci Rádia Svobodná Evropa 70. léta 20. století