Národní archiv vystavuje v Českých Budějovicích

České země uprostřed Evropy

Ve vstupní hale Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích proběhla dne 13. prosince 2022 vernisáž putovní výstavy Národního archivu České země uprostřed Evropy zaměřené na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy v období aktuálního předsednictví České republiky v Radě EU.

Při slavnostním otevření výstavy se ujmuli slova děkan Filozofické fakulty prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. a autoři výstavy. Výstava potrvá do 3. ledna 2023.