Ondřej Franta. Vězněm ve střední Asii

KoblasaPavel Koblasa

Edice pamětí katolického kněze Ondřeje Franty (1869–1939) na období I. světové války, které strá­vil jako vrchní polní kurát na ruské frontě, později v ruském zajetí. Ondřej Franta byl rovněž význam­nou osobností české historiografie,  působil jako editor díla Josefa Dobrovského a několik let praco­val jako archivář ve službách hraběte Černína.

K objednání zde …