Národní archivní portál

 

 

Národní archivní portál přechází v části výběru a ukládání archiválií na novou aplikaci, která je nyní dostupná v testovací instanci. K dispozici je nová příručka pro původce a pro archiváře pozvánka na školení (konzultaci). Podrobnosti obsahuje také nový Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě částka 8/2021.