Paginae historiae 31/1, 2023

Obálka PaginaeKrize a stát. Na příkladu Československa v meziválečném období

Jedná se o monotematické číslo připravené ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2021.

Paginae historiae 31/1 si můžete objednat zde.