Národní archiv dlouhodobě spolupracuje s politickými stranami

Jednou z náplní práce Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek je spolupráce s politickými stranami v oblasti předarchivní péče. V minulosti došlo k navázání spolupráce například s Českou stranou sociálně demokratickou, Křesťanskou a demokratickou unií – Československou stranou lidovou nebo Občanskou demokratickou stranou. Nejnověji se k této dobrovolné spolupráci přihlásila Česká pirátská strana. Piráti se rozhodli spolupracovat s Národním archivem na bázi darovací smlouvy. Kooperace bude zahrnovat uchování jak analogových, tak elektronických dokumentů. Archiválie vzniknuvší z činnosti politických stran jsou důležitým pramenem k výzkumu politického systému České republiky, k soudobé politické kultuře i k politickému marketingu. Cílem Národního archivu je uchovat prameny k činnosti politických stran bez ohledu na jejich politickou profilaci.