Oznámení badatelům

Centrální badatelna Národního archivu je od 28. 2. 2022 opět otevřena pro objednané badatele.

Nadále platí, že ke studiu je třeba se předem objednat, všechna hygienická opatření zůstávají v platnosti.

 


 

Úřední hodiny Centrální badatelny Národního archivu v Praze na Chodovcibadatelny Národního archivu na tř. Milady Horákové:

Po–Čt    9:00 – 16:00

Úřední a badatelské žádosti podané písemně budou i nadále vyřizovány bez omezení. Ke studiu lze využít některé elektronické zdroje, odkazy naleznete na www.nacr.cz.

 


 

 

Vzhledem k tomu, že i nadále zůstávají v platnosti všechna hygienická opatření, jsou úřední hodiny určeny pouze pro předem objednané badatele nebo úřední jednání, která nesnesou odkladu a nelze je vyřídit dálkově (písemně, elektronicky či telefonicky),

 • datum a čas bádání nebo jiného úředního jednání je nutné předem odsouhlasit ze strany archivu i badatele,
 • k objednání do badatelny použijte formulář „Žádanka o předložení archiválií“,
 • v žádosti uveďte přesnou identifikaci archiválií (citaci), datum a čas plánované návštěvy a rychlý kontakt na Vás. Pracovník badatelny se s Vámi co nejdříve spojí a sdělí Vám, je-li studium ve Vámi žádaném termínu možné. Termín a čas je závislý na aktuální obsazenosti badatelny a možnosti připravit archiválie ke studiu,
 • lhůta pro předložení nezpracovaných archiválií ke studiu je min. týden,
 • kontaktovat nás můžete mailem: badatelna@nacr.cz nebo posta@nacr.cz nebo telefonicky
  obsluhu badatelny 974 847 247, podatelnu 974 847 240
 • badatelské objednávky budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny,
 • návštěvy, které nebudou předem domluveny, nemohou být do Archivu vpuštěny,
 • vstup do budovy a pobyt v badatelně je možný pouze se zakrytým nosem a ústy, povinné je používání respirátorů FFP2,
 • u vstupu do objektu i do badatelny je připraven dezinfekční prostředek pro povinnou dezinfekci rukou,
 • při vstupu do badatelny/podatelny je badatel povinen předat službě vyplněné Čestné prohlášení (docx – 52 kB), (PDF – 124 kB), k němuž je třeba předložit platný osobní doklad totožnosti,
 • k odložení osobních věcí používejte šatnu pro badatele,
 • před vstupem do badatelny/podatelny si důkladně umyjte ruce a poté použijte dezinfekci,
 • obsluha badatelny určí místo pro studium,
 • je zakázáno v prostorách Archivu jíst.

 

Děkujeme za pochopení.