Národní archiv v reportáži České televize

Dne 22. ledna 2022 byla odvysílána reportáž o restaurování pohřebních stuh předsedy vlády Antonína Švehly. Soubor stuh je nedílnou součástí archivního fondu Antonín Švehla, který dále obsahuje korespondenci, fotodokumentaci a další atypické archiválie.

Příspěvek reportéra Ivana Lukáše přibližuje zmíněné stuhy na dobovém filmovém záznamu z pohřbu Antonína Švehly v Praze-Hostivaři.