Krajští hejtmané v Čechách (1623) 1641–1849

Personální obsazení

Kniha se zabývá krajskými hejtmany z hlediska personálního obsazení. Zahrnuje období od roku (1623) 1641 do roku 1849. Její důležitou součást tvoří mimo jiné přílohy č. 1–3, které podávají chronologický přehled krajských hejtmanů jednotlivých krajů ve sledovaném časovém úseku. Čtvrtá příloha – abecední rejstřík – usnadňuje vyhledávání a celkovou orientaci. Práce doplňuje dříve publikované studie o krajských hejtmanech předbělohorského období od Petra Mareše a Národním archivem vydané slovníky představitelů samosprávy, politické, justiční a církevní správy od roku 1849.