DLM Forum Bern, 21. – 22. květen 2019

Ve dnech 21. – 22. 5. 2019 se zástupci 5. oddělení Národního archivu zúčastnili mezinárodní konference DLM Forum v Bernu, kde v příspěvku „National Digital Archives of the Czech Republic. Context –Practise –Tools“ představili české digitální archivnictví a zejména Národní digitální archiv, jeho současný stav a perspektivy.

Více zde..