Prezentace edice – Alena Pazderová: Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628.

Účastníky setkání přivítal PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., ředitel Národního archivu. Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., ředitel Českého historického ústavu v Římě, pronesl přednášku k historii Českého historického ústavu v Římě a k rozsáhlé edici nunciaturní korespondence z let 15921628, která patří ke stěžejním podnikům tohoto ústavu.

Na závěr ocenil ediční práci PhDr. Aleny Pazderové na 1. díle tohoto edičního počinu, který je věnován korespondenci papežského nuncia na císařském dvoře v Praze Cesare Speciana v letech 15921598. Alena Pazderová představila obsah nově vzniklých svazků korespondence z roku 1595. Úvod k těmto svazkům vyšel rovněž v českém překladu s názvem Analýza činnosti papežského nuncia na císařském dvoře v Praze v roce 1595 ve Sborníku archivních prací II, ročník 2022, s. 302405.

PhDr. Aleně Pazderové byl věnován letošní druhý svazek sborníku Paginae Historiae 31/2, 2023 při příležitosti jejího významného životního jubilea. První exemplář sborníku jí byl předán během slavnostního odpoledne zástupci všech autorů. Sborník Paginae Historiae 31/2, 2023 vyjde na podzim tohoto roku.

Do dalších let přejeme PhDr. Aleně Pazderové mnoho zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti v osobním životě, a také hodně sil k dokončení posledních svazků korespondence z posledních tří let působení papežského nuncia Cesare Speciana v Praze.