Z archivu ke studentům a zase zpět. Věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu

Při příležitosti významného životního jubilea vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK doc. PhDr. Ivany Ebelové vydalo Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Národním archivem a Filozofickou fakultou UK v Praze publikaci přinášející celkem 33 studií k tématům, kterými se jubilantka dlouhodobě zabývá. Publikace je rozdělena do tří tematických okruhů: Urbana, Judaica, Fontes, obsahuje rovněž kompletní bibliografii Ivany Ebelové.