Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách

Cílem publikace je zmapovat svobodnické osídlení v Čechách v letech 1541–1654 s důrazem na uvedení konkrétních držitelů jednotlivých svobodnických dvorů. Kniha je rozvržena do dvou částí. První je věnována obecnému vývoji svobodníků a dědiníků. Vlastní místopis je obsažen v části druhé.

 

Místopis

Knihu si můžete objednat zde.