Krátké ohlédnutí za doprovodnou přednáškou doc. Pavla Mückeho k výstavě „Havel na Hrad. Příběh roku 1989.“

Dne 29. 11. 2019 proběhla v Národním archivu přednáška doc. PhDr. Pavla Mückeho, Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR pod názvem Sametové revoluce: malé zamyšlení nad dějinami a pamětí událostí roku 1989 v Československu/České republice. Jednalo se o doprovodnou akci v rámci výstavy Václav Havel na Hrad. Příběh roku 1989. Právě vnímání událostí roku 1989 a jejich interpretaci doc. Mücke ve své přednášce přiblížil. Posluchači měli rovněž příležitost seznámit se s výsledky orálně historického výzkumu vztahujícího se k problematice roku 1989.