Validátor SIP

Národní archiv zveřejňuje návrh validátoru datových balíčků SIP určených pro předávání dokumentů k trvalému uložení do národního digitálního archivu podle národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) platného od 4. července 2017. Od 4. července 2018 nebude národní digitální archiv zpracovávat jiné datové balíčky SIP, než vytvořené dle platného znění NSESSS.

„Validátor SIP dle NSESSS 2017“ najdete v sekci Nástroje národního digitálního archivu.