Ohlédnutí za konferencí Archivy, moc, politika

Archivy, moc, politika

 

Ve dnech 24. – 25. listopadu 2022 proběhla v Národním archivu konference s názvem Archivy, moc, politika organizovaná společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Filozofickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem.

Na konferenci zaznělo celkem 17 referátů věnovaných různým aspektům vzájemného vztahu archivů a politiky, resp. archivů a moci. Na konkrétních tématech z období od 2. poloviny 19. století až po současnost byla věnována pozornost především postavení a roli archivů v návaznosti na vývoj společnosti, vlivu politických rozhodnutí na fungování archivů a plnění konkrétních úkolů nebo využívání archivů a archiválií jako mocenských nástrojů.

Příspěvky budou v roce 2023 publikovány jako monotematické číslo časopisu Paginae historiae.

Program konference (PDF – 400 kB)