KRAJINA A URBANISMUS NA RUKOPISNÝCH PLÁNECH Z 18. STOLETÍ

Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české z let 1727–1728

LANDSCAPE AND URBANISM IN MANUSCRIPT PLANS FROM THE 18TH CENTURY
Translocation plans of Jewish residences in the Lands of the Bohemian Crown from the period of 1727-1728

 

Národní archiv vydal interdisciplinární monografii prezentující kartografické dokumenty Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě. Zároveň je k dispozici webová aplikace https://plany.nacr.cz

Interdisciplinární monografie prezentuje dochované plány židovského osídlení z let 1727-1728.  Budovy a objekty zobrazené na plánech vytvářely a dodnes sehrávají výraznou roli při představě obrazu kulturní krajiny v 18. století. Monografie a všechny výstupy by měly posloužit široké odborné veřejnosti i studentům primárního a sekundárního vzdělávání k pochopení minulosti jednotlivých českých regionů.

 

židovské plánky

Kniha KRAJINA A URBANISMUS NA RUKOPISNÝCH PLÁNECH Z 18. STOLETÍ  k objednání zde…