Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách v 19. a 20. století

Pozvánka na konferenci

Srdečně Vás zveme na konferenci Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách v 19. a 20. století, která se uskuteční ve středu 5. června 2019 v Přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4.

Konference je zaměřena na volební podvody a proměny verifikačních procedur v 19. a 20. století. Spolupořádána je ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AK ČR a Technickou univerzitou v Liberci.

Prosíme zájemce o účast, aby se registrovali do 29. 5. 2019 na adrese: fabini@mua.cas.cz.

Program konference naleznete v příloze.