Konference k 100. výročí pražské archivní úmluvy

Ve dnech 11. – 12. října 2022 proběhla v prostorách Domácího, dvorního a státního archivu ve Vídni konference pod názvem „Archiv: verhandelt. Der Schicksal des archivalischen Erbes nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie“.

Konference byla připravena jako společná akce Rakouského státního archivu ve Vídni a Národního archivu, původně již v roce 2020 při příležitosti 100. výročí podepsání tzv. pražské archivní úmluvy dne 18. května 1920, nicméně pandemie koronaviru její realizaci oddálila.

Záštitu nad konferencí poskytl velvyslanec České republiky v Rakousku dr. Jiří Šitler. Konferenci zahájili generální ředitel Rakouského státního archivu Helmut Wohnoutzástupce ředitelky Národního archivu Milan Vojáček.

Úvodní přednášku pronesl významný rakouský archivář a historik Leopold Auer. Na konferenci dále vystoupilo 14 referujících z Rakouska, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a Itálie. Jednotlivé příspěvky byly věnovány problematice archivní a spisové rozluky po rozpadu rakousko-uherské monarchie a bilaterálním jednáním mezi jednotlivými nástupnickými státy.

Konference představovala významný mezník v dlouholeté spolupráci mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze. V roce 2024 bude vydán konferenční sborník jako společná publikace obou spolupořádajících institucí.

 

Milan Vojáček pronesl úvodní zdravici jménem Národního archivu.

Milan Vojáček pronesl úvodní zdravici jménem Národního archivu.

Velvyslanec ČR v Rakousku Jiří Šitler při zahájení konference.

Velvyslanec ČR v Rakousku Jiří Šitler při zahájení konference.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference k problematice archivní rozluky ve Vídni – Národní archiv (nacr.cz)