Pozvánka na konferenci „Integrace volyňských Čechů do československé/české společnosti v letech 1945–2022”

Horsovsky-podklad

Národní archiv, Národní muzeum, Etnologický ústav AVČR a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Vás zvou na konferenci pořádanou v rámci projektu NAKI III
(program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023–2030) DH23P03OVV043
„Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19.–21. století v movitém kulturním dědictví České republiky“

Integrace volyňských Čechů do československé/české společnosti v letech 1945–2022

Termín konání: 26. června 2024 (kapacita sálu naplněna, již se nelze na konferenci registrovat)
Místo konání: Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
TOSKÁNSKÝ PALÁC, Hradčanské nám. 182,

118 00 Praha 1 – Hradčany
Konference se koná pod záštitou ministra zahraničních věcí České republiky pana Jana Lipavského.

Cílem konference je prezentovat příspěvky věnované reemigraci, usídlování, adaptaci a integraci volyňských Čechů v Československu/České republice v letech 1945–2022 a prozkoumat tuto problematiku z hlediska jednotlivých vln návratu volyňských Čechů (i ostatních krajanů žijících na území dnešní Ukrajiny) do vlasti v letech 1945–1947,  po havárii černobylské jaderné elektrárny a v souvislosti s probíhající ruskou agresí na Ukrajině.
Věnovat se bude rovněž zahraničněpolitickým aspektům přesídlení volyňských Čechů a sociálněprávní stránce jejich integrace. Pozornost soustředí rovněž na úlohu volyňských Čechů při osvobozování Československa i na roli, kterou sehráli v protikomunistickém odboji. Připomene rovněž prameny, které se vztahují k dané problematice i obraz návratu volyňských Čechů do vlasti a jejich život v sochařství, filmových dokumentech a krásné literatuře.

Horsovsky-podklad
Program
8:30
Registrace
 
9:30–10:40    1. blok
 
9:30–9:50
Zahájení, uvítání přítomných, slovo zástupců pořádajících institucí 
 
9:50–10:05
Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ 
Československo – nádej reemigrantov a repatriantov – šanca volyňských Čechov
 
10:05–10:20
Pavel DYMEŠ 
Návraty krajanů po roce 1993
 
10:20–10:30
Jiří KRÁTKÝ 
Role Ministerstva zahraničních věcí v procesu reemigrace do České republiky
 
10:30–10:40
Radek MATULA 
Ruská agrese vůči Ukrajině a její důsledky – pohled české diplomacie
 
10:40–11:00
Přestávka na kávu
11:00–12:00    2. blok
 
11:00–11:15
Dagmar MARTINKOVÁ 
Evakuace a návrat volyňských Čechů do vlasti v roce 2022
 
11:15–11:30
Lyudmila CHYZEVSKA
Integrace volyňských Čechů do české společnosti po ruské invazi na Ukrajinu 
v únoru 2022
 
11:30–11:45
Boris ILJUK
Přesídlení krajanů ze zóny postižené černobylskou havárií a jejich integrace
 
11:45–12:00  Diskuze
 
12:00–13:00  Oběd
13:00–14:15    3. blok
 
13:00–13:15
Jan NĚMEČEK
Zapojení volyňských Čechů do boje za osvobození Československa
 
13:15–13:30
Jiří FIDLER
Volyňští Češi jako dobrovolníci československé branné moci v zahraničí
13:30–13:45
Adam ZÍTEK
Volyňští Češi v prvních letech vlády Komunistické strany Československa
 
13:45–14:00
Libor SVOBODA
Volyňští Češi pod dohledem bezpečnostního aparátu
 
14:00–14:15
Luděk JIRKA
Antikomunismus volyňských Čechů. Postoje volyňských Čechů ke Komunistické straně Československa ve vzpomínkách pamětníků
 
14:15–14:30   
Přestávka na kávu
14:30–15:15    4. blok
 
14:30–14:45
Veronika BERANSKÁ – Zdeněk UHEREK
Migrace obyvatel českého původu z Ukrajiny ve výzkumech Etnologického ústavu AV ČR
 
14:45–15:00
Lenka KLOČKOVÁ – Roman ŠTÉR
Úloha spolku Svaz Čechů z Volyně v integraci volyňských Čechů do československé společnosti
 
15:00–15:15
Ondřej ŠTĚPÁNEK – Tomáš KAVKA
Výstavní prezentace Čechů z Volyně jako integrační faktor
 
15:15–15:30   
Přestávka na kávu  
15:30–16:15    5. blok
 
15:30–15:45
Jitka KŮSOVÁ
Víra – Láska – Naděje – sousoší v Březně, okolnosti jeho vzniku
 
15:45–16:00
Tomáš LUKAVSKÝ
Ozdravné a edukační pobyty pro děti českých krajanů z Ukrajiny
 
16:00–16:15
Luboš MAREK
Volyňští Češi na filmovém pásu po roce 1945
 
16:15–16:30
Závěrečná diskuse a ukončení konference