The League of Nations: The First Global Peacekeeping Organization in the Changing World – Interdependencies and Reflexions

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci o Společnosti národů, jejímž je Národní archiv spolupořadatelem a která proběhne ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 v rámci evropského předsednictví v prostorách Ministerstva zahraničních věcí.

Jejím cílem je představit působení Společnosti národů a dalších mezinárodních organizací v meziválečném období a jejich snahy o zvládání a předcházení krizí.

Přihlášky spolu s krátkým životopisem zasílejte do 11. března 2022 na e-mail: conference2022eng@ff.cuni.cz (pro komunikaci v angličtině) nebo conference2022ger@nacr.cz (pro komunikaci v němčině).

Jednání bude probíhat v anglickém a německém jazyce.

 

Call for Papers – The League of Nations (PDF – 524 kB)

CfP – The League of Nations (docx – 16 kB)